Ethisch kanaal

Het bedrijf Confecciones y Textiles Brownie, S.L. baseert zijn acties op solide waarden en principes van goed bestuur. We geven prioriteit aan gezonde relaties met medewerkers, klanten en partners in harmonie met de omgeving, om bij te dragen aan een wereld van verantwoordelijk en respectvol gedrag.

Confecciones y Textiles Brownie, S.L. houdt zich strikt aan de hoogste ethische normen en voldoet aan alle wettelijke voorschriften die relevant zijn voor zijn werkterrein. We hanteren een Ethische code om de interactie met onze stakeholders te sturen.

Het Ethisch kanaal vertegenwoordigt het communicatiemiddel dat door Confecciones y Textiles Brownie, S.L. wordt aangeboden om:

• Aandachtspunten te verduidelijken of vragen te stellen over de implementatie van de Gedragscodes en andere interne regelgeving van de Groep.

• Overtredingen of niet-nalevingen van de Gedragscodes en andere interne beleidsmaatregelen te melden.

Het doel ervan is om naleving en interne verspreiding van de Gedragscode onder al het personeel van de Groep te garanderen, en om het Ethisch kanaal als voorkeursweg te beheren, samen met andere interne communicatiekanalen.

De Ethische Commissie kan op eigen initiatief of op verzoek van een personeelslid, manager, aandeelhouder, leverancier of derde partij die mogelijke overtredingen of niet-nalevingen bij Confecciones y Textiles Brownie, S.L. meldt maatregelen nemen, met garantie:

• Van de vertrouwelijkheid van alle informatie en gegevens die worden verwerkt.

• Van een grondige en onpartijdige analyse van alle informatie.

• Dat altijd zal worden gehandeld met volledig respect voor het recht van alle betrokken personen om gehoord te worden en voor hun vermoeden van onschuld.

• Van de afwezigheid van vergelding tegen elke persoon die informatie meldt en tegen elke medewerker.

U kunt het Ethisch kanaal van Confecciones y Textiles Brownie, S.L. raadplegen via deze link:

ETHISCH KANAAL